ການແນະນໍາ

img

GENTIKO

ຄືຜະລິດຕະພັນອາຫານເສີມ ນະວັດຕະກຳໃໝ່ ຊ່ວຍບຳບັດພູມຄຸ້ມກັນ ເປັນສູດຊ່ວຍເສີມສ້າງພູມຄຸ້ມກັນທຸກຊະນິດ ຄືເກາະກຳບັງ ເພື່ອໃຫ້ຮ່າງກາຍແຂງແຮງ, ຍັງມີສານປັບຄວາມດຸ່ນດຽ່ງຮໍໂມນ ແລະ ຕົວປັບຄວາມດຸ່ນດ່ຽງຕ່ອມໝາກໄຂ່ຫຼັງ ຟື້ນຟູເຊລ ໂດຍແຄລັດສະເຕັມເຊວ 2ຊະນິດ ຈາກປະເທດເຢຍລະມັນ ໄດ້ແກ່:

Bilberry/ Arctic Bilberry callus stem sell extract ຈາກປະເທດກຣີດ

ກົນໄກເຮັດວຽກຂອງຜະລິດຕະພັນ ເຈນຕິໂກ້ GENTIKO ສາມາດກະຕຸ້ນການເຮັດວຽກຂອງ NK sellໃຫ້ມີປະສິດທິພາບສູງຂື້ນເຖິງ 300ເທົ່າ

Natural Killer (NK) cell

ເຊວເພັດສະຄາດທີ່ມີອິດທິພົນສູງສຸດ ໃນຮ່າງກາຍ ໃນການຂ້າເຊື້ອໂລກ, ຕໍ່ຕ້ານການຕິດເຊື້ອ ແລະ ປ້ອງກັນມະເຮັງ.

ຜ່ານ ອຍ ລົງທະບຽນ ຈາກກະຊວງສາທາລະນະສຸກ ເລກທີ : 03 DSI 00026/18 ລົງວັນທີ 23/03/2018 ຢ່າງຖືກຕ້ອງ.

ກ່ຽວກັບຄຸນສົມບັດ ແລະ ສ່ວນປະກອບຫຼັກຂອງເຈນຕິໂກ້ ກົດເບິ່ງໄດ້ທີ່ນີ້:

ມັກປວດທ້ອງເບື້ອງຊ້າຍ ຄວນກົດອ່ານທັນທີ...!

ມັກປວດທ້ອງເບື້ອງຊ້າຍ ຄວນກົດອ່ານທັນທີ...!

ເຈນຕິໂກ້ ກັບ ອຳມະພາດ ອຳມະພຶກ Gentiko Review

ເຈນຕິໂກ້ ກັບ ອຳມະພາດ ອຳມະພຶກ Gentiko Review

ສັບພະຄຸນ ແລະ ສ່ວນປະກອບຫຼັກຂອງ ເຈນຕິໂກ້ມີຫຍັງແດ່?

ສັບພະຄຸນ ແລະ ສ່ວນປະກອບຫຼັກຂອງ ເຈນຕິໂກ້ມີຫຍັງແດ່?

ຂໍ້ມູນຂ່າວສານ HOT

ຈໍາປາສັກ ກຽມສ້າງສວນພຶກສາຊາດໃຫຍ່ສຸດໃນອາຊຽນ

ຈໍາປາສັກ ກຽມສ້າງສວນພຶກສາຊາດໃຫຍ່ສຸດໃນອາຊຽນ